Wyszukiwanie w bazie technologii i usług

IRC Network W bazie technologii i usług znajdują się regionalne i europejskie oferty technologiczne oraz regionalne oferty szkoleń, badań i analiz, ekspertyz oraz innych usług wykonywanych przez szkoły wyższe i inne instytucje na rzecz firm.