Dodaj CV

Proszę wypełnić poniższy formularz i zaznaczyć odpowiednie opcje. Pola z (*) są wymagane.
tytuł oferty : *
imię i nazwisko : *
data i miejsce urodzenia: *
narodowość:
adres zamieszkania:
telefon : *
email: *
hasło: *
potwierdź hasło: *
płeć: kobieta   mężczyzna
   
podejmę:


   
znajomość języków obcych:  angielski
   

 niemiecki
   

 francuski
   

 hiszpań„ski
   

 rosyjski
   

WYKSZTAŁCENIE  
   
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  
   
wiedza, umiejętności, doświadczenie:
dodatkowe umiejętności:  prawo jazdy Kategoria B
 obsługa MS Office
 obsługa urządzeń biurowych
ukończone kursy i szkolenia:
pragnę podjąć pracę w dziale : *


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DZ.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883)