Wsparcie dla przedsiębiorstw

Jeżeli chcą Państwo uzyskać wsparcie z zakresu:

- działania na rynkach zagranicznych
- sprzedaży lub zakupu nowych technologii
- wspólnych działań badawczo-rozwojowych


prosimy o kontakt z Ośrodkami Enterprise Europe Network West Poland

EnterpriseEurope_logoPL_RGB_lite.jpg

Ośrodki Enterprise Europe Network jest największą na świecie siecią pomagającą małym i średniom przedsiębiorcom w zakresie działania na europejskich rynkach, funduszach z Unii Europejskiej, transferu technologii i wspólnych badań dla rozwoju firmy. Większość wsparcia udzielana jest bezpłatnie.

Więcej informacji udzielą Państwu konsultanci Enterprise Europe Network West Poland

Proszę wybrać Ośrodek najbliżej Państwa miejsca działalności:Koordynator

Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
www.wctt.pl

Partnerzy

Poznański Park Naukowo-Technologiczny przy Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
www.ppnt.poznan.pl

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
www.innowacje.zut.edu.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Wałbrzychu
www.darr.pl

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
www.kip.kalisz.pl

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
www.zsrg.szczecin.pl

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”
w Opolu
www.eic.opole.pl

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego
www.cptt.uz.zgora.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Koninie
www.arrkonin.org.pl