Nowoczesne technologie rybne

Kurtyny powietrzne dla sektora rybnego


Firma Biddle jest holenderskim producentem kurtyn powietrznych dla każdych zastosowań: komfortowych, uniwersalnych, przemysłowych oraz do chłodni i mroźni.

W sektorze spożywczym najczęściej występuje potrzeba ograniczenia strat chłodu w chłodniach i mroźniach oraz rozwiązanie problemu wilgotności. Aby zapewnić swobodny dostęp do mroźni, zagwarantować stałą temperaturę oraz rozwiązać problem mgły i szronienia, firma Biddle skonstruowała specjalny model kurtyny powietrznej MAT z przeznaczeniem do większych mroźni.

Dzięki zastosowaniu trójstrumieniowej kurtyny MAT do mroźni uzyskujemy:  
- Redukcja strat energii od 70 do 80%.
- Wyeliminowanie powstawania mgły (a co za tym idzie – oszronienia i oblodzenia).
- Stworzenie wolnej przestrzeni do transportu, bezpieczny, bezkolizyjny przejazd wózków widłowych, drzwi mogą pozostać stale otwarte.
- Bezpieczeństwo dla personelu.
- Zabezpieczenie przed oblodzeniem składowanych produktów oraz zmniejszenie napływu powietrza z holu załadunkowego (higiena i wymagania systemu HACCP).
- Mniejsze zużycie energii elektrycznej potrzebne do napędu urządzeń chłodniczych.
- Dłuższa żywotność urządzeń chłodniczych.
- Wyeliminowanie konieczności czyszczenia chłodni oraz parowników urządzeń chłodniczych.

Więcej na temat kurtyny MAT:


Dla mniejszych mroźni lub tam, gdzie problemem nie jest wilgotność, ale oddzielenie pomieszczeń o różnej temperaturze - Biddle oferuje kurtyny jednostrumieniowe (np. przemysłowe typ IndAC . Zależnie od konkretnego problemu oraz dostępnego budżetu możemy zaproponować skuteczne rozwiązania dla każdego obiektu.

Kontakt:  
TEKLIM Sp.j.
Wyłączny Dystrybutor firmy Biddle w Polsce  
Biuro Handlowe:
ul. Wólczyńska 133, pawilon 5
01-191 Warszawa 
www.biddle.com.pl
tel +48 22 8777 960 (961)
fax +48 22 8777 962

teklim_reklama.jpg