Sukcesy

 

Transfer know-how

1 lutego 2006r. podpisana została Umowa Transferu Technologii pomiędzy zachodniopomorskim przedsiębiorcą (wynalazcą) a firmą z Norwegii, zajmującą się produkcją i dystrybucją sprzętu dla wędkarzy.