Projekty dla przetwórców ryb

Bonitacje rybackie rzek, jezior i przybrzeżnej strefy Bałtyku województwa Zachodniopomorskiego


 Pod koniec sierpnia 2006 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisana została umowa o dofinansowanie nowego projektu Akademii Rolniczej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004 – 2006”:

„Bonitacje rybackie rzek, jezior i przybrzeżnej strefy Bałtyku województwa Zachodniopomorskiego

Celem projektu jest przeprowadzenie prac bonitacyjnych, których efektem będzie poznanie aktualnego składu ichtiofauny wyznaczonych do badania w ramach projektu cieków i jezior, a przy tym określenie stosunków faunistycznych panujących w danym zbiorniku.
W drugim etapie realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników rybackich i rybaków zawodowych, co przyczyni się do podniesienie rentowności działalności rybackiej poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat metod zmierzających do ochrony rybostanu oraz metod zapewniających bardziej selektywne techniki połowu.
Zakończenie projektu planowane jest na pierwszy kwartał 2008 roku.

____dka.JPG


Kontakt:
Mariusz Raczyński
Zakład Gospodarki Rybackiej na Wodach Otwartych
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Ul. Kazimierza Królewicza 4, 71 – 550 Szczecin
Tel. 091 423 10 61 w. 235


 

Pliki do pobrania:

bonitacje_rzek.doc 173kB