Projekty dla przetwórców ryb

Wyposażenie środowiskowego laboratorium bio i nanotechnologii polimerowych


Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności małych i ślab.JPGrednich przedsiębiorstw poprzez wyposażenie aparaturowe środowiskowego laboratorium bio- i nanotechnologii materiałów polimerowych Zachodniopomorskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Szczecinie (ZCZT) w specjalistyczne urządzenia technologiczne w skali ćwierć-technicznej i badawcze (z zakresu syntezy, modyfikacji, separacji oraz badań właściwości biopolimerów i nanomateriałów polimerowych).

Więcej informacji znajdą Państwo w pliku do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania:

laboratorium.doc 4239kB