ADRES STRONY

 DOSTĘPNE INFORMACJE

   www.iso.org 

 system ISO 22 000 dla branży spożywczej i inne systemy z serii ISO

www.codexalimentarius.net

standardy dotyczące produkcji żywności

 www.nas.is/fishprocessing.asp 

 oferty technologiczne i produktowe firm branży rybnej z Islandii

www.seafoodplus.org

prezentacja osiągnięć nauki w zakresie produkcji żywności pochodzenia morskiego i jej wpływu na ludzki organizm

www.tracefish.org

identyfikowalność ryb i produktów rybnych

www.fish.ar.szczecin.pl

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Akademii Rolniczej w Szczecinie

www.e-ar.pl

Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie

www.wetgiw.gov.pl

Główny Inspektorat Weterynarii

www.giih.gov.pl

Inspekcja Handlowa

www.maritime.com.pl

Morski Wortal