Jakość i bezpieczeństwo

System ISO 22000 –bezpieczeństwo w całym łańcuchu żywnościowym


ISO 22000:2005 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (Food Safety Management Systems) jest międzynarodową normą opracowaną przez ekspertów z sektora spożywczego w bliskiej współpracy z Komisją ds. Codex Alimentarius – jednostkę powołaną przez Food and Agriculture Organization (FAO) i World Health Organization (WHO).
Dotyczy on zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu żywnościowym tj. producentów pierwotnych, firm produkujących artykuły spożywcze oraz firm przygotowujących posiłki.
Norma dla systemu ISO 22000 została opublikowana 1 września 2005 przez International Organization for Standardization (ISO -  www.iso.org).   
ISO 22000 został tak zaprojektowany, aby umożliwić wszystkim podmiotom w łańcuchu żywnościowym wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności tj. producentom paszy dla zwierząt hodowlanych, producentom pierwotnym, producentom żywności, podmiotom zajmującym się transportem i przechowywaniem żywności, detalistom, innymi podmiotami związanymi z sektorem spożywczym (producenci wyposażenia zakładów produkcyjnych, materiałów opakowaniowych, środków czyszczących, dodatków i innych składników żywności).
ISO 22000 jest rozbudowaną formą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000, który może być wdrażany we wszystkich sektorach, ale nie odnosi się do bezpieczeństwa żywności. ISO 22000 jest oparty na najbardziej efektywnych systemach bezpieczeństwa żywności zintegrowanych z ogólną działalnością administracyjną organizacji.
System ISO 22000 to:
Interaktywna komunikacja – komunikacja pomiędzy   wszystkimi organizacjami w łańcuchu żywnościowym
Zarządzanie systemem – ISO 22000 jest połączeniem systemu jakości dla sektora spożywczego (HACCP) oraz systemu ISO 9001:2000
Kontrola procesów 
System ISO 22000 może być bez problemu wdrażany w firmach już posiadających certyfikat ISO 9001. Aby ułatwić ten proces norma systemu ISO 22000  zawiera tabele wskazujące obszary zgodności z ISO 9001:2000. 
ISO 22000:2005 zawiera następującą dokumentację:
ISO/TS 22004, System zarządzania bezpieczeństwem żywności – Przewodnik wdrażania ISO 22000:2005 (Food safety management systems – Guidance on the application of ISO 22000:2005), który opublikowano w listopadzie 2005
ISO/TS 22003, System zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla instytucji audytujących i certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności (Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems), który będzie opublikowany w pierwszym kwartale 2006
ISO 22005, Identyfikowalność w łańcuchu paszowym i żywieniowym – Ogólne zasady i wskazówki projektowania i rozwoju systemu (Traceability in the feed and food chain – General principles and guidance for system design and development)

Więcej informacji: www.iso.org 

Opracowała: Dominika Jamioł 

Materiały źródłowe:
Faergemand J., Jespersen D. “ISO 22000 to ensure integrity of food supply chain”, ISO Management Systems  September – October 2004
Frost R. „ISO 22000 standard for safe food supply chains”, ISO Management Systems July-August 2005