RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)– System Wczesnego Ostrzegania w Zakresie Żywności i Środków Żywienia Zwierząt


data publikacji: 2006-01-23

System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt został stworzony po to, aby sprawnie informować o bezpośrednich i pośrednich zagrożeniach zdrowia ludzkiego mających swoje źródło w środkach spożywczych lub środkach żywienia zwierząt. System RASFF obejmuje kraje Unii Europejskiej (dnia 1 maja 2004 r. liczba krajów należących do sieci RASFF wzrosła do 28 tj. 25 krajów członkowskich i 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Lichtenstein).  
Produkty pochodzące z krajów Unii Europejskiej lub z krajów trzecich, w których stwierdzono źródło potencjalnego zagrożenia zdrowia lub życia konsumentów (zanieczyszczenia chemiczne, mikrobiologiczne), są zgłaszane przez lokalne instytucje kontrolujące do Krajowego Punktu Kontaktowego systemu RASFF.

W przypadku, gdy organizacja będąca w systemie RASFF zanotuje poważne pośrednie lub bezpośrednie zagrożenie, powinna taką informację natychmiast dostarczyć do Komisji Europejskiej (instytucja zarządzająca siecią). Za jej pośrednictwem informacja taka jest przekazywana do pozostałych członków sieci.
W celu wdrożenia i stosowania w Polsce zasad dotyczących funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt w dniu 27 stycznia 2003 r. podpisane zostało porozumienie określające zasady współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Inspekcji Handlowej, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Lekarzem Weterynarii, Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Szefem Służby Celnej.
Na mocy w/w porozumienia Główny Inspektorat Sanitarny został Krajowym Punktem Kontaktowym Systemu Ostrzegania o Niebezpiecznych produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt – wspólnotowego systemu RASFF.
W raporcie RASFF za rok 2004 odnotowano kilka zastrzeżeń odnośnie ryb i produktów rybnych i dotyczyły one:
• podwyższonej zawartości kadmu i rtęci w mięsie włócznika i głowonogów: ośmiornic, kałamarnic, mątw
• obecności Listeri monocytogenes w produktach rybnych; najwięcej zgłoszeń dotyczyło wędzonego łososia (z Niemiec i Danii)
• podwyższonej zawartości siarczynów w krewetkach
• podwyższonej zawartości histaminy w mięsie ryb; najwięcej zgłoszeń dotyczyło schłodzonego tuńczyka (w większości zgłoszeń tuńczyk pochodził z Indonezji)
• obecności larw nicieni Anisakis w rybach, szczególnie w świeżych makrelach z Norwegii i Danii oraz żabnicy z Wielkiej Brytanii
Pełny raport za rok 2004 (w wersji angielskiej) jest dostępny na stronie http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/report2004_en.pdf

RASFF jest szczegółowo opisany w Rozporządzeniu EC/178/2002

Opracowała: Dominika Jamioł

Materiały źródłowe:
http://ec.europa.eu/food
http://www.cbr.edu.pl/rasff.htm