Imprezy

Giełda kooperacyjna we Francji w ramach projektu Fit for Europe


Podczas tej imprezy przedstawiciele zachodniopomorskich MSP będą mieli możliwość przeprowadzenia rozmów biznesowych nie tylko z firmami z innych państw europejskich, ale również z firmami z Ameryki Łacińskiej, Azji i Stanów Zjednoczonych, deklarującymi chęć nawiązania trwałej współpracy.

Więcej informacji na stronie:
http://www.rsi.org.pl/index.php/pl/mod/imprezy/?id=18