Polski handel zagraniczny rybami i produktami rybnymi – tendencje i czynniki

Część III Struktura geograficzna handlu zagranicznego rybami i produktami rybnymi w ujęciu wartościowym


Struktura geograficzna polskiego importu i eksportu ryb i przetworów rybnych jest różna w zależności od badanej grupy asortymentowej, ale również w zależności od okresu badawczego. Widać, że w niektórych grupach towarowych, szczególnie w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, ulegają zmianie kierunki importu i eksportu.
Szczegółowe informacje o kierunkach polskiego handlu zagranicznego w latach 1994-2004, w podziale na grupy towarowe nomenklatury PCN w wyrażeniu wartościowym (w tys. USD) zaprezentowane zostały w tabelach 1-7. Dane statystyczne zostały zaczerpnięte z Roczników Statystycznych Handlu Zagranicznego. Wyliczenia podane w tabelach stanowią opracowanie własne.
W polskim imporcie grupy towarowej 0301 – ryby żywe w latach 1994-2004 dominującymi były następujące kraje: Niemcy, Węgry, Czechy, Tajlandia. Duży udział w polskim imporcie grupy 0301 miały również takie kraje jak Litwa, Singapur, Indonezja, Wielka Brytania, Dania. W zależności od roku badawczego pięciu największych eksporterów ryb żywych na polski rynek stanowiło od 67,2% polskiego importu grupy towarowej 0301 w 1998 r. do 83,6% tejże grupy w 1995 r. Natomiast po stronie polskiego eksportu do głównych rynków zbytu ryb żywych można było zaliczyć: Niemcy, Belgię, Czechy i Holandię. Znaczny udział polskiego eksportu ryb żywych skierowany był również do Danii i na Węgry. Od 1999 r. dominującym rynkiem eksportowym ryb żywych stają się Niemcy. Dopiero w 2004 r. następuje zwiększony eksport do Belgii, na Maltę, do Czech i Danii. Udział głównych odbiorców ryb żywych z Polski wynosił od 86,3% eksportu grupy towarowej 0301 w 2000 r. do 99,2% tejże grupy w 1994 r. (zob. tab. 1).
W polskim imporcie grupy towarowej 0302 – ryby świeże lub schłodzone (...) w badanym okresie dominującymi były następujące państwa: Norwegia, Dania, Niemcy, Holandia. Znaczny udział polskiego importu ryb z grupy towarowej 0302 pochodził również z Rosji, Francji i Szwecji. Import ryb świeżych lub schłodzonych (...) z pięciu czołowych krajów wynosił od 45,3% importu grupy towarowej 0302 w 1994 r. do 98,3% tejże grupy w 2003 r. W tym dominującym jest import z Norwegii  (w 2004 r. stanowił on 91,5% importu grupy towarowej 0302). Po stronie polskiego eksportu ryb i przetworów rybnych z grupy 0302 dominują takie kraje jak: Dania, Niemcy i Francja. W badanym okresie w grupie pięciu największych polskich rynków eksportowych znajdowały się również: Szwecja, Holandia lub Szwajcaria. Polski eksport na pięć dominujących rynków obejmował od 66,0% eksportu grupy towarowej 0302 w 1994 r. do 98,7% tejże grupy w 1997 r. (zob. tab. 2).
W polskim imporcie grupy towarowej 0303 – ryby zamrożone bez filetów (...) w latach 1994-2004 dominowały produkty rybne z następujących krajów: Norwegia, Holandia, Rosja. Duży udział w polskim imporcie grupy towarowej 0303 miały również Wielka Brytania, Ukraina i Irlandia. W określonych latach badawczych wśród piątki największych eksporterów ryb zamrożonych były również Chiny i Argentyna. Import z grupy pięciu największych dostawców stanowił od 8,8% importu grupy towarowej 0303 w 1994 r. do 89,5% tejże grupy w 1999 roku. Natomiast w przypadku polskich rynków eksportowych widać wyraźne przeorientowanie eksportu z rynków wschodnich (Rosja, Białoruś, Ukraina) na rynki takich krajów jak Dania, Hiszpania, Mołdawia, Rumunia i Japonia. W badanym okresie polski eksport na pięć dominujących rynków wahał się od 44,6% eksportu ryb zamrożonych w 2004 r. do 87,9% tejże grupy w 1995 r. (zob. tab. 3).
W polskim imporcie grupy towarowej 0304 – filety i inne mięso z ryb świeże, schłodzone lub zamrożone (...) dominują dostawy z Norwegii, Rosji i Chin. Poza wymienionymi krajami produkty rybne z grupy towarowej 0304 sprowadzane były również z Argentyny, Kanady i Islandii. Udział importu pięciu największych dostawców w latach 1994-2004 wahał się od 9,3% importu filetów (...) w 1994 r. do 90,3% importu tejże grupy w 1995 r. Polski eksport filetów i innego mięsa z ryb świeżego (...) skierowany był głównie do takich państw jak Wielka Brytania, Holandia, Stany Zjednoczone i Niemcy. Udział eksportu grupy towarowej pięciu największych odbiorców polskich produktów wynosił od 45,0% eksportu grupy towarowej 0304 do 79,6% eksportu tejże grupy w 2000 r. (zob. tab. 4).
W polskim imporcie grupy towarowej 0305 – ryby suszone, solone, wędzone (...) dominują dostawy z Norwegii, Niemiec, Holandii i Danii. W piątce największych dostawców grupy 0305 na polski rynek znajdują się w poszczególnych latach również takie kraje jak Irlandia, Australia, Stany Zjednoczone. Import pięciu największych dostawców na polski rynek stanowił od 68,0% importu grupy towarowej 0305 w 2004 r. do 99,3% importu tej grupy w 1994 r. Polski eksport do 1998 r. był skierowany głównie na rynki Ukrainy, Rosji, Niemiec. W kolejnych latach skupił się na rynku niemieckim, duńskim, szwedzkim. Poza wymienionymi krajami eksport był prowadzony również do Holandii, Czech, Szwecji i Białorusi. Polski eksport ryb suszonych, solonych (...) wahał się od 66,7% eksportu tej grupy w 1994 r. do 98,4% w 2001 r. (zob. tab. 5).
W polskim imporcie grupy towarowej 0306 – skorupiaki żywe, świeże, schłodzone (...) dominowały dostawy z Niemiec, Holandii i Belgii. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych znaczące uzyskały Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Grenlandia. Eksport głównych dostawców na polski rynek stanowił od 38,6% badanej grupy towarowej w 1994 r. do 96,8% w 1995 r. W polskim eksporcie skorupiaków (...) najważniejszym rynkiem zbytu były Niemcy, Białoruś, Ukraina. Od 2000 r. eksport skorupiaków głównie był prowadzony na rynek białoruski. Najważniejsi odbiorcy skorupiaków stanowili od 93,1% badanej grupy w 2002 r. do 99,6% tej grupy w 1999 r. (zob. tab. 6).
W polskim imporcie grupy towarowej 0307 – mięczaki, wodne bezkręgowce (...) dominują dostawy z Tajlandii, Hiszpanii, Danii, Belgii. Do krajów o największym udziale w polskim imporcie zaliczyć można było również Węgry, Indie, Tajwan, Indonezję. Kierunki importu badanej grupy towarowej były bardzo rozdrobnione. Świadczy o tym dość duża różnorodność państw – głównych dostawców oraz zdecydowanie niższy niż w innych grupach towarowych udział największych dostawców na polski rynek, stanowiący od 55,0% importu badanej grupy w 1998 r. do 75,4% tej grupy w 1995 r. Natomiast po stronie eksportu w badanym okresie dominowały rynki Niemiec, Francji, Czech. Polski eksport na główne rynki zbytu stanowił od 89,9% badanej grupy w 2000 r. do 99,0% tej grupy w 1995 r. (zob. tab. 7).

Tabele 1-7 znajdują sie w załączniku poniżej.

 

Pliki do pobrania:

Import i eksport produktów pochodzenia morskiego w latach 1994-2004 (w tys. USD) 875kB