Handel

W niniejszej sekcji znajdą Państwo opracowania oraz literaturę dotyczącą zagadanień związanych z handlem ryb oraz produktami rybnymi, zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej.

Obecnie, dostępne są 2 cykle artykułów, opracowanych przez p. dr inż. Edytę Pawlak z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Handlu Zagranicznego Akademii Rolniczej w Szczecinie.

1. Polski handel zagraniczny rybami i produktami rybnymi – tendencje i czynniki
2. Polski handel zagraniczny rybami i przetworami rybnymi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Zachęcamy do lektury!