Rozwiązania podatkowe dla firm wdrażających innowacje

Ustawa o  niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U. 2005 nr 179 poz. 1484) wprowadziła szereg rozwiązań podatkowych, które mają na celu ułatwienie wdrażania nowych rozwiązań innowacyjnych.

Przedsiębiorstwa wdrażające innowacje mogą skorzystać z następujących instrumentów podatkowych:

 skrócenia okresu amortyzacji zakończonych prac badawczo-rozwojowych z 36 miesięcy do 12 miesięcy,
 zaliczenia wydatków  na prace badawczo-rozwojowe w koszty uzyskania przychodów niezależnie od wyniku jakim się zakończyły - jedynym warunkiem zaliczenia kosztów prac badawczo-rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów jest zakończenie tych prac,
 odliczania od podstawy opodatkowania wydatków na zakup nowej technologii od jednostek naukowych w wysokości:

  • 50% ceny zakupu nowej technologii w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • 30% w przypadku pozostałych podmiotów.
    Prawa do odliczeń (ulgi) nie nabywają podatnicy, którzy prowadzą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Ustawa o  niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej zmienia również przepisy związane z podatkiem od towarów i usług, wprowadzając od 1 stycznia 2006. r. opodatkowanie 22% stawką podatku VAT usług naukowo-badawczych. Rozwiązanie to jest korzystne dla jednostek naukowych świadczących usługi naukowo-badawcze, które będą mogły odliczyć VAT od nabywanych towarów i usług. Przyczyni się to do obniżenia kosztów prowadzonych działań badań naukowych.