Fundusze dla przetwórców

W tej sekcji, znajdziecie Państwo informacje na temat obecnie dostępnych, jak również wcześniejszych formach finansowania swojej działalności, w tym innowacyjnej.

Zdecydowaliśmy się zamieścić również informację o poprzednich funduszach dostępnych dla przetwórców ryb, aby pokazać jak wyglądały poprzednie procedury aplikowania o środki i jakie kwestie oraz dokumenty najczęściej powtarzały się w poszczególnych programach. Mamy nadzieję, że pozwoli to Państwo zobaczyć, jakie dokumenty należy przygotowywać już teraz, biorąc pod uwagę kwestię że program na lata 2007-2013, nie jest jeszcze otwarty.

Zachęcamy do lektury!