Aktualności

 Najnowsze wiadomości z branży rybnej

Porozumienie w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa osiągnięte.

13 czerwca, ministrowie odpowiedzialni za rybołówstwa krajów Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki.

Połowy bardziej zrównoważone

Komisja Europejska zaprezentowała wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckiem w 2012 r. Przynosi on zmiany jeżeli chodzi o m.in. połów śledzia.

Nowe technologie i kontakty zagraniczne dla branży przetwórstwa rybnego

Poniżej zamieszczamy przykłady ofert technologicznych i handlowych, z branży przetwórstwa rybnego.

Oferty handlowe z zagranicy

Poszukujesz partnera lub dystrybutora swoich wyrobów? Chcesz sprzedawać za granicą?