Rynek Rybny

Bunt udziałowców Wilbo - spółka nie zostanie przejęta przez Seko?


Jak podaje Polska Agencja Prasowa, akcjonariusze zażądali renegocjacji warunków kontraktu i opóźnienie nowej emisji akcji spółki. Wezwano również Seko do zapłaty kary umownej w wysokości 10 mln złotych, w związku z "odstąpieniem od umowy inwestycyjnej z przyczyn po stronie Seko".

Więcej na stronach Portalu Spożywczego - http://www.portalspozywczy.pl/inne/ryby/wiadomosci/seko-nie-przejmie-wilbo-bunt-udzialowcow,72720.html