Rynek Rybny

Porozumienie w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa osiągnięte.


Komisarz UE ds. rybołówstwa Maria Damanaki przyznała, że porozumienie ministrów nie jest tak ambitne jak propozycja KE, ale "jest ono osiągnięciem, bo mieliśmy dużo różnych opinii". "Naszym celem jest równowaga i osiągnięcie model opartego na regionalizacji" - poinformowała. 

By przeciwdziałać przełowieniom, Komisja Europejska zaproponowała w reformie długoterminowe plany zarządzania zasobami rybnymi, system koncesji połowowych od 2014 r. dla dużych statków oraz stopniowe wprowadzenia zakazu wyrzucania z powrotem do morza przypadkowo złowionych ryb. Ponadto Komisja zaproponowała, by to regiony decydowały o dopuszczalnej wielkości flot, choć wielkość połowów byłaby narzucona. Zreformowana Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej ma wejść w życie w 2013 r. 

We wtorek przed budynkiem w Luksemburgu, gdzie odbywało się spotkanie ministrów protestowali przedstawiciele organizacji Greenpeace. Domagali się, by ministrowie ponownie przemyśleli reformę rybołówstwa i podjęli konieczne - ich zdaniem - dodatkowe działania, by przeciwdziałać przełowieniu unijnych wód. 

Greenpeace przyłączył się też do wspólnego oświadczenie organizacji ekologicznych WWF i Ocean2012. Skrytykowały one kompromisowy tekst reformy duńskiej prezydencji, który zatwierdzili ministrowie. Ich zdaniem osłabia on zapisy projektu KE z lipca 2011 r. Organizacje skrytykowały m.in. "brak ram czasowych" wprowadzenia długoterminowych planów zarządzania połowami, które miały zastąpić "dotychczasowe krótkowzroczne i nieskuteczne zarządzanie rybołówstwem w oparciu o corocznie wyznaczane kwoty połowów". 

Więcej na stronach Portalu Spożywczego.