arimr_logo_small.jpg

 

W celu rozwoju strony internetowej RSI Ryby
Politechnika Szczecińska nawiązała współpracę z Zachodniopomorskim Oddziałem
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Szczecinie
.
Na tej stronie znajdziecie Państwo, aktualizowane na bieżąco, informacje szczególnie przydatne dla branży przetwórstwa rybnego.

Najczęściej zadawane pytania:

1. Jaki jest stan zaawansowania Działania 3.2 "Chów i hodowla ryb” oraz 3.4 „Przetwórstwo i rynek rybny” realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006 (SPO Ryby)?

a) Ilość zawartych umów w ramach działania 3.2 - 18 szt. na kwotę 9 627 773,50 PLN.
b) Ilość zawartych umów w ramach działania 3.2 - 53 szt. na kwotę 63 478 498,40 PLN.

2. Na jakie działania ARiMR dokonuje jeszcze naboru wniosków w ramach SPO Ryby?

Na dzień 05.10.2007r. ARiMR dokonuje naboru wniosków o dofinansowanie w następujących Działaniach:
- Działanie 2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich
- Działanie 4.1. Rybołówstwo przybrzeżne
- Działanie 4.2. Działania społeczno - ekonomiczne
- Działanie 4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne
- Działanie 4.5. Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe.

3. Jaki wpływ ma dofinansowanie na rozwój firmy z branży przetwórstwa rybnego?

O znacznym wpływie może świadczyć przykład uzyskania dofinansowania na projekt realizowanego przez firmę Lucky Union Foods – Euro Sp. z o.o polegającym na budowie zakładu przetwórstwa rybnego paluszków i kąsków (chunks), krabowych na bazie surimi, w Goleniowie, woj. Zachodniopomorskie. Planowane przedsięwzięcie polega na wybudowaniu nowoczesnego zakładu przetwórstwa rybnego i zorganizowaniu w nim produkcji paluszków i kawałków (chunks) krabowych na bazie surimi czyli mrożonego farszu rybnego przez firmę Lucky Union Foods – Euro Sp. z o.o.. Materiałami pomocniczymi będą krochmal pszenny  krochmal ziemniaczany  białko jaj w proszku   olej sojowy   cukier   sól   wino ryżowe   syrop ziemniaczany   tapioka   olej palmowy oraz dodatki smakowe jak ekstrakt krabowy i glutaminian sodu. Produktem gotowym będą paluszki lub kawałki krabowe surimi pakowane jednostkowo- próżniowo   mrożone lub chłodzone. Docelowo produkcja wyniesie około 240 ton wyrobów tygodniowo. Praca na trzy zmiany. Zatrudnienie wyniesie łącznie 310 osoby w tym 247 pracowników produkcyjnych oraz 60 pracowników kadry kierowniczej   administracji i obsługi technicznej oraz 3 pracowników biurowych. Projekt opisany w biznes planie jest spójny z celem głównym Sektorowego Programu Operacyjnego – Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb, obejmującym poprawę konkurencyjności polskiego przetwórstwa rybnego. Osiągnięcie celu głównego wiąże się z restrukturyzacją sektora przetwórstwa i tworzeniem nowych zakładów, aby mogły one konkurować z producentami zagranicznymi pod względem jakości i ceny. Projekt zakłada stworzenie nowego zakładu przetwórstwa produktów pochodzenia rybnego, który z powodzeniem konkurować będzie z innymi producentami.
Szczegółowe cele dla sektora przetwórstwa ryb obejmują między innymi:
• poprawę stanu sanitarno – higienicznego,
• poprawę warunków gospodarki ściekowej,
• wprowadzenie nowych technologii,
• zwiększenie zatrudnienia,
• wzrost eksportu.
Realizacja wnioskowanego projektu w pełni wpisuje się w wymienione cele SPO-RYBY. Powstający zakład posiadać będzie nowoczesną infrastrukturę techniczną, obejmującą stację wstępnego oczyszczania ścieków. Ponadto, zostanie wykonany w całości zgodnie z najostrzejszymi wymaganiami dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa pracy w kontakcie z żywnością. Linie technologiczne obejmować będą nowoczesne, nie stosowane do tej pory w Polsce technologie. Wnioskodawca planuje docelowo zatrudnienie 310 osób, w tym 247 pracowników produkcyjnych oraz 60 pracowników kadry kierowniczej, administracji i obsługi technicznej oraz 3 pracowników biurowych. Taki poziom zatrudnienia korzystnie wpłynie na lokalny i wojewódzki rynek pracy. Docelowo, większość produkcji zakładu przeznaczona będzie na eksport, głównie do krajów Europy Zachodniej.
 Wnioskowany projekt zgodny jest także z polityką horyzontalną Unii Europejskiej, obejmującą równość szans kobiet i mężczyzn. Pracodawca zatrudni około 220 kobiet na łączną liczbę 310 pracowników. Wszyscy pracownicy wnioskodawcy będą traktowani równo, pod względem wynagrodzeń i obowiązków.

4. Jaki jest najczęstszy błąd, popełniany przez Wnioskodawców?

Najczęściej popełnianym błędem w trakcie przygotowywania aplikacji przez wnioskodawców jest wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu lub sporządzanie Biznes Planu Inwestycji niezgodnie z instrukcją.